Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy

62-090, Rokietnica ul. Szamotulska 24 tel. 618145234

E-mail: sek@zsrokietnica.edu.pl

Przejdź do strony głównej

, 24 wrzesnia 2023

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

 Szkoła przyjmuje wnioski elektroniczne podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym. Wnioski można składać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej utworzonej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

W celu złożenia wniosku podpisanego elektronicznie konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne).


adres esp na platformie epuap: /639702871/SkrytkaESP


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych:

 • Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line za pośrednictwem Elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP;
 • Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy sekretariatu (8:00 – 13:30) na następujących nośnikach danych (wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru):
 • Dyskietka 1,44 MB
 • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
 • Płyta CD-RW/DVD-RW

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, RTF
 •  XLS
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG
 • PDF
 • ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2021-07-05 14:04przez:
Opublikowano:2021-07-05 00:00przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół im. J. i W. Zamoyskich w Rokietnicy
Odwiedziny:901

 • Brak wpisów.